Tietoa koirarekisteristä

Koirarekisteri - mitä siitä pitää tietää?

Toukokuussa 2023 avautui Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri, jonne kaikki Suomessa vakituisesti asuvat koirat tulee ilmoittaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Koirarekisterin käyttöönoton myötä koirien tunnistaminen ja rekisteröinti on siis muuttunut Suomessa pakolliseksi, kun tähän asti rekisteröinti on perustunut vapaaehtoisuuteen.

 

Mikä on koirarekisteri?

Koirarekisterin pidosta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 68/22 ja se on koiran tunniste- ja haltijatietoja käsittelevä viranomaisrekisteri, jonka tarkoitus on mm. ehkäistä pentutehtailua ja koirien laitonta maahantuontia sekä helpottaa esimerkiksi löytökoirien palautumista omistajalleen.

 

Kuka ilmoittaa koiran rekisteriin?

Ennen 1.1.2023 syntyneiden ja maahan tuotujen koirien tiedot ilmoittaa koiran omistaja tai haltija. Koiralla tulee olla mikrosiru ennen tietojen ilmoittamista

1.1.2023 jälkeen syntyneiden koirien osalta ilmoituksen tekee kasvattaja ennen koiran luovutusta. 

1.1.2023 jälkeen maahan tuotujen koirien (esimerkiksi rescue-koirien) osalta koiran ilmoittaa rekisteriin maahantuonnista vastaava yhdistys. 

 

Myös koiran omistajan tai haltijan muutoksista tulee jatkossa tehdä muutosilmoitus Ruokaviraston rekisteriin, mikäli muutos kestää pidempään kuin kolme kuukautta. 

 

Pitääkö koira ilmoittaa Ruokaviraston koirarekisteriin, jos sen tiedot ovat jo Kennelliiton koirarekisterissä?

Kyllä pitää. Vaikka koira olisi rekisteröity Suomen Kennelliiton tai jonkin muun koirarekisterin kautta, sen tiedot tulee siitä huolimatta ilmoittaa myös Ruokaviraston rekisteriin. 

Ruokaviraston koirarekisteri ja Kennelliiton koirarekisteri ovat kaksi erillistä järjestelmää. Ruokaviraston koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonka tiedot on tarkoitettu pääosin viranomaiskäyttöön. 

Kennelliiton koirarekisteri puolestaan on rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.  Kennelliiton koirarekisterin avulla pennun ostaja voi varmistua siitä, että kasvattaja sitoutuu noudattamaan Kennelliiton sääntöjen, ohjeiden ja yleisen jalostusstrategian mukaisia periaatteita. Kennelliiton rekisteri sisältää koiran suku-, terveys- ja harrastustietoja, jotka ovat avoimesti kaikkien nähtävillä.

 

Mitä tietoja tarvitsen koirasta rekisteriä varten?

Kun ilmoitat koirasi rekisteriin, tarvitset koirasi mikrosirunumeron ja muut tunnistetiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, rotu, väritys, synnyinmaa). Nämä tiedot ilmenevät koiran rekisteröintitodistuksesta, passista tai tunnistetodistuksesta. Lisäksi tarvitset omat verkkopankkitunnuksesi tai muun tavan suorittaa vahva tunnistautuminen (esim. mobiilivarmenne).

 

Mitä rekisteriin ilmoittaminen maksaa?

Rekisteröinnin hinta on artikkelin kirjoitushetkellä (kesäkuussa 2023) 10 euroa per koira, kun ilmoituksen tekee koirarekisterin sähköisessä palvelussa. Maksu suoritetaan rekisteröinnin yhteydessä esimerkiksi verkkopankkimaksuna.

 

Miten koirarekisterin käyttöä valvotaan?

Koirien tunnistamista valvovia viranomaisia ovat kuntien valvontaeläinlääkärit ja muut kunnaneläinlääkärit sekä aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Valvontaoikeus on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tarkastajilla sekä Tullilla. 

 

Mitä hyötyä koirarekisteristä on?

Koirarekisterin taustalla on Maa- ja metsätalousministeriön päätös siitä, että kaikki koirat Suomessa tulee jatkossa tunnistusmerkitä ja rekisteröidä. Tämä on jo käytäntö monessa EU-maassa. Koirarekisterin avulla näitä tietoja voidaan ylläpitää.

 

 

Suomessa on eri arvioiden mukaan 700 000 - 800 000 koiraa, joista noin 580 000 on rekisteröity Kennelliittoon. Lisäksi on olemassa muita vapaaehtoisia rekistereitä. Vapaaehtoisuuteen perustuvien yksityisten rekisterien ulkopuolella olevien koirien tarkkaa lukumäärää ei siis edes tiedetä.

 

Pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat yksi keino parantaa koirien hyvinvointia. Se helpottaa koirayksilöiden ja toisaalta myös koiranpidon jäljitettävyyttä.

 

Tulevaisuudessa myös eläinlääkäreillä tulee olemaan velvollisuus ilmoittaa rekisteriin sellaisista sairauksista ja vioista, jotka voivat rajoittaa koiran jalostuskäyttöä. 

 

Lisää vastauksia kysymyksiin koirarekisteristä löytyy Ruokaviraston sivuilta.