Suomalaisesta eläinlääkärikoulutuksesta


Työpaikkanihan on siis Worldwide Veterinary Service International Training Center (WVS ITC Thailand). Training centerin puitteissa järjestämme kursseja Thaimaalaiselle ja Kaakkois-Aasialaisille eläinlääkäreille sekä länsimaisille eläinlääkäriopiskelijoille. Tähän mennessä meillä on ollut 3 ”Thaikurssia” ja 4 ”Overseas- kurssia”. Länsimaalaisia eläinlääkäriopiskelijoita on tähän mennessä ollut Australiasta, Englannista, Suomesta, Ruotsista, Espanjasta, Irlannista ja Itävallasta.

Eläinlääkärit

Kurssi on aina kahden viikon mittainen ja pääpaino on pieneläinkirurgiassa. Vaikka kirurgia on loppupeleissä aina samaa riippumatta siitä missä sitä tehdään (koska potilaan anatomia ja fysiologia on aina sama), se tapa tehdä asioita mikä länsimaisissa eläinlääketieteellisissä yliopistoissa ja yliopistosairaaloissa opetetaan on monella tapaa kaukana ”tosielämästä”: hyvin harva eläinlääkäriksi valmistunut päätyy loppujen lopuksi työskentelemään yliopistosairaalan tasoisissa olosuhteissa. Suurimmat erot ovat käytettävissä olevissa lääkkeissä, diagnostisten testien saatavuudessa ja hoitoon käytettävissä olevissa resursseissa. Resurssit voivat olla pienemmät yleisistä olosuhteista tai eläimen omistajasta johtuen. Siitä huolimatta eläimen hyvinvoinnista ei saa tinkiä. Onneksi samaan hoidolliseen lopputulokseen voi useimmiten päästä vähemmilläkin resursseilla tuottamatta turhaa kärsimystä.

Koira eläinlääkärissä

Thaimaa_koira

Tämä on meidän Training Centerin perusajatus: kouluttaa eläinlääkäreitä leikkaamaan ja hoitamaan eläimiä kaikissa olosuhteissa ja saatavilla olevilla resursseilla hyvinvoinnista tinkimättä. Lähestymistapa, jota harvemmin länsimaisissa (tai muissakaan) yliopistoissa huomioidaan. Suomi on tästä poikkeus ja olenkin ulkomailla työskenneltyäni huomannut kuinka tehokas ja käytännönläheinen suomalainen eläinlääkärikoulutus on. Etenkin suomalaiset kunnaneläinlääkärit ovat maailman ehdotonta huippua mitä tulee ongelmanratkaisukykyyn, suurien kokonaisuuksien hallintaan, rajoitetuilla resursseilla toimimiseen ja eläinten hyvinvoinnin ymmärtämiseen. Suomalaiset eläimenomistajat eivät ymmärrä mikä aarre heillä kunnaneläinlääkäreissä on. Suomalaista kunnaneläinlääkärisysteemiä ollaan nyt säästösyistä ajamassa alas ja tämä tulee merkittävästi heikentämään pienituloisten omistajien eläinten hyvinvointia ja lisäämään eläinsuojelutapausten määrää.

Eläinlääkärit

Kahden viikon kurssin aikana ehtii jo vaikuttamaan ihmisen ajatuksiin ja asenteisiin. WVS:llä on kaksi Training Centeriä, minun Thaimaan- Center ja Intian Training Center jota johtaa myös suomalainen eläinlääkäri, kollega ja ystävä Ilona Otter. Meidän kauttamme suomalaisesta eläinlääkärikoulutuksesta ja tavasta ajatella on tullut vientituote ja jo satoihin nuoriin eläinlääkäreihin ympäri maailmaa on kylvetty suomalaisen ajattelun siemen. Nämä eläinlääkärit tulevat uransa aikana vaikuttamaan tuhansien eläinten hyvinvointiin. On mahtava ajatus että ainakin osa näistä eläimistä välttyy turhalta kärsimykseltä sen ansiosta että olemme osaltamme onnistuneet muuttamaan nuorten eläinlääkäreiden ajattelua.